Placeholder

GAME Årsmøde 2020

Repræsentantskab, bestyrelse, frivillige, Playmakere, instruktører, medarbejdere og andre interesserede med relation til organisationen inviteres til GAME Årsmøde 2020.

Lørdag den 28. marts 2019 kl. 12:00-16:00 
i GAME København, Enghavevej 82 D, 2450 Kbh. SV

I år mødes vi på en lørdag og inviterer alle med interesse i GAME med til en turnering i gadeidræt. Traditionen tro vil der selvfølgelig stadig være strategi-workshop og generalforsamling med beretninger fra asfalten, året der gik, regnskab, valg til bestyrelsen og kåring af årets frivillige.

Workshop om klimaet og GAME
GAME vokser – den forskel, vi gør, skal gerne vokse endnu mere . Derfor fik vi sidste år vores nye strategi ’Growing Together’. Et af temaerne i den nye strategi er, at vi gerne vil udvikle vores aktiviteter, så de støtter endnu bedre op under FN’s Verdensmål. På workshoppen ved årsmødet, vil vi gerne have din hjælp til at udvikle et idekatalog til hvordan vi kan understøtte Verdensmål nr. 13. Det handler om klima og med dit input, håber vi at kunne gøre en endnu større forskel.

Program for Årsmødet
kl. 12.00-13.30 Workshop: Growing Together & Verdensmål 13
kl. 13.30-13.45 Pause & Sandwich
kl. 13.45-14.45 Generalforsamling (se dagsorden herunder)
kl. 14.45-15.00 Omklædning
kl. 15:00-16:00 Gadeidrætsturnering

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning & resultater fra året der gik
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges.
4. Forslag fra bestyrelsen eller andre, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper.
a. Forslag fra bestyrelsen: Kåring af Årets Frivillige i GAME
5. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor for 1 år
7. Eventuelt

Ved deltagelse, bedes du give en tilbagemelding senest 17/3 på dette link på Podio – så sørger vi for forplejning.