Placeholder

Praktikant til Playmakerprogrammet i Jylland

Praktikant til Playmakerprogrammet – Jylland

Bliv praktikant på GAME’s frivilligprogram for unge i udsatte boligområder

Kunne du tænke dig at få erfaring med, og kompetencer inden for:

– Projekt- og frivilligledelse af frivillige rollemodeller i 30 udsatte boligområder i Danmark?
– Nye former for forpligtende fællesskaber for unge rollemodeller?
– Udvikling, planlægning og afvikling af Street Game-events i udsatte boligområder i Danmark? (Street GAME)
– Motivation og fastholdelse af frivillige?
– Afvikling af camps ifm. GAME’s frivilligprogram? (video fra camp)
– Sport som empowermentsmetode for udsatte børn og unge?

Så skal du være den næste praktikant på GAME’s frivilligprogram!

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer ved at etablere nyskabende faciliteter og uddanne unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

I GAME kalder vi vores frivillige ‘Playmakere’. De gør en forskel for børn og unge i boligområder ved at arrangere lokale events og træninger i street dance, gadefodbold, street basket GAME Girl Zone og parkour. I Playmakerprogrammet arbejder vi for at klæde unge, primært fra udsatte boligområder, på til at tage ansvar i deres eget boligområde. Du vil i stor grad blive involveret i udvikling og støtte af de frivillige, der på mange måder adskiller sig fra frivillige i andre ungdomsorganisationer, ved at have en tæt tilknytning til det område de arbejder i. Vores frivillige er rollemodeller, der uddannes til at anvende empowermentmetoder og skabe positive fællesskaber for børn og unge mellem 8 og 15 år.

Som praktikant vil du få et indgående kendskab til arbejdet i en progressiv NGO’s metoder og arbejdsgange. Mere konkret vil du som praktikant på Playmakerprogrammet få mulighed for at arbejde med:

– At understøtte GAME’s frivilligaktiviteter på landsplan, herunder løbende udvikling og evaluering af programmet.
– Udvikling af nye rammer til at skabe forpligtende fællesskaber for unge, der ikke tiltrækkes af den traditionelle foreningsform.
– At udvikle, planlægge og afvikle Street GAME’s i hele Danmark i samarbejde med resten af teamet i Playmakerprogrammet.
– Inddragelse af GAME’s playmakere i de udviklende og afviklende faser af de forskellige Street GAME’s, herunder udvikle en strategi for fremtidig inddragelse af GAME’s frivillige i Street GAME. Du vil således få stor erfaring med ledelse, motivation og koordinering af unge frivillige i hele Danmark.
– Tage del i at videreudvikle på de frivilliges fællesskab uddannelse i GAME i og udenfor Danmark.

Playmakerprogrammet søger to praktikanter på landsplan, så du vil få mulighed for at arbejde sammen og sparre med en anden praktikant. Playmakerteamet arbejder tæt sammen med GAME Streetmekka København, Viborg, Aalborg og Esbjerg, og du vil derfor også få rig mulighed for at arbejde med opgaver, der ligger uden for Playmakerprogrammets rammer.

VI FORVENTER, AT DU
– er i gang med en relevant videregående uddannelse, enten på bachelor eller kandidatniveau (eller anden relevant uddannelse)
– er ansvarsbevidst, imødekommende og god til at indgå i sociale sammenhænge
– er struktureret og kan skabe overblik over større processer
– kan arbejde selvstændigt og i teams
– har gå på mod og kan gå forrest i mødet med frivillige

RENT PRAKTISK
– Praktikperioden finder sted i forårssemesteret 2022, med start 7. februar. Arbejdstiden vil, som udgangspunkt, være 30 timer ugentligt, og ligger normalt i hverdagene mellem kl. 9 og 16.30, og med én ugentlig fridag. Aften- og weekendarbejde forekommer ifm. frivilligmøder, events og uddannelse af frivillige.
Arbejdstid og længde på praktikperiode kan tilpasses dit studie.
Du vil få tildelt en praktikvejleder i GAME, som afholder månedlige 1-on-1 samtaler med dig om mål, trivsel og opgaver.
– Du bliver en del af vores gratis frokostordning.
– Som praktikant i GAME vil du varetage specifikke faglige opgaver og være inde over den generelle drift. Din hverdag vil derfor være en kombination af fagligt relevante projektopgaver, administrative opgaver og praktiske opgaver.
– Praktikken er ulønnet.

ARBEJDSSTED
I udgangspunktet ved GAME Streetmekka Viborg, Nellikevej 2.
Er du bosat i Aarhus, vil der være mulighed for at køre sammen med projektleder på Playmakerprogrammet i Jylland. Dertil vil der ligeledes være ugentlige arbejdsdage i Aarhus eller i andre jyske zonebyer, hvor Playmakere holder ugentlige træninger.

ANSØGNING
Skal uploades til Podio (som én samlet PDF inkl. CV) via linket: https://podio.com/webforms/26806835/2043802

ANSØGNINGSFRIST
Søndag d. 28. november kl. 24, hvor der kan forventes samtaler d. 1. december.

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt projektleder, Yusuf Dualeh, på: yd@game.ngo.

MANGFOLDIGHED er noget vi hylder, og opfordrer derfor alle uanset køn, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, national, social eller etnisk oprindelse til at søge job hos GAME.

Vi glæder os til at høre fra dig!