Placeholder

26/8-2020DKK 10 mill to fight social inequality via street sports

DK below
Higher girl participation in GAME’s street sports activities in at-risk communities is just one of the benefits of the ASFALT project, which was launched in 2018 to lower the threshold for sports communities. Therefore, the Novo Nordisk Foundation is now renewing the grant with an additional DKK 10 million to strengthen GAME’s fight against social inequality in health and to shed light on the impact of the work in the communties. The project is carried out in collaboration with Steno Diabetes Center Copenhagen and the University of Southern Denmark.

10 millioner til at bekæmpe social ulighed i idrætsdeltagelse
Højere pigedeltagelse i GAME´s gadeidrætsaktiviteter i boligområder er blot en af gevinsterne ved projekt ASFALT, der blev sat i gang i 2018 for at sænke tærsklen til idrætsfællesskaber. Derfor fornyer Novo Nordisk Fonden nu bevillingen med yderligere 10 millioner kroner til at styrke GAME’s indsats mod social ulighed i sundhed og belyse virkningerne af tilstedeværelsen i boligområderne. Projektet gennemføres i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen og Syddansk Universitet.

Det er efterhånden velkendt, at social ulighed i sundhed og trivsel specielt kommer til udtryk i udsatte boligområder. Det kræver innovative indsatser målrettet udsatte boligområder, hvis man skal have ambitioner om at ændre på dette faktum. Derfor søsatte GAME og Steno Diabetes Center Copenhagen i 2018 projekt ASFALT, med henblik på at udvikle en sådan løsning. Med ASFALT 2 bliver samarbejdet forlænget, og formålet er at implementere og evaluere den udviklede indsats så flere børn og unge fra udsatte boligområder kommer med i positive idrætsfællesskaber.

10 millioner kroner til implementering og evaluering
Forældreinvolvering, tættere bånd til lokalsamfundene og fokus på pigedeltagelse er nogle af de indsigter og instrumenter, som GAME nu implementerer i indsatsen ’GAME Community’, der er en del af projekt ASFALT 2, som netop er blevet bevilget knap 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.

Det er allerede lykkedes os at løfte pigedeltagelsen i vores aktiviteter markant med de værktøjer, vi har udviklet gennem første runde af ASFALT-projektet, og vi har allerede delt den viden med andre. Derfor er vi så glade for, at vi i samarbejde med Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen og nu også Syddansk Universitet kan fortsætte anden runde af projektet, så vi kan rykke os endnu mere i kampen om at bekæmpe ulighed i sundhed. Det er aktuelt i dag mere end nogensinde, hvor vi ser, hvordan COVID-19 sætter endnu flere streger under uligheden i Danmark,” siger Nikoline Olsen, som er leder af GAME’s Playmakerprogram.

Resultater til gavn for omverdenen
Indsatsen tager afsæt i GAME’s arbejde i udsatte boligområder, hvor frivillige, unge rollemodeller uddannes som gadeidrætsinstruktører (Playmakere) og driver ugentlige træninger i gadeidræt. Samtidig har projektet fokus på at belyse virkningerne af GAME’s tilstedeværelse i udsatte boligområder.

GAME Community er en kompleks, helhedsorienteret indsats målrettet en svær målgruppe i en svær kontekst, og i evalueringen arbejder vi med en række nye innovative metoder og tilgange, som både kan favne indsatsens kompleksitet samtidig med at der genereres ny viden om indsatsens virkninger. Mere specifikt glæder jeg mig til at undersøge hvorvidt, hvordan og hvorfor målgruppen tiltrækkes og fastholdes i fysisk aktivitet og positive fællesskaber. Med midlerne til ASFALT 2, er Novo Nordisk Fonden med til at gå forrest og skabe rum for at meget komplekse – men virkelighedsnære og dermed bæredygtige – indsatser evalueres,” siger seniorforsker Charlotte Demant Klinker fra Steno Diabetes Center Copenhagen, som er ansvarlig for evalueringen sammen med forskere fra Syddansk Universitet.

Resultaterne af projektet bliver brugbare og naturligvis tilgængelige for en lang række tværfaglige forskningsfelter, organisationer, offentlige institutioner og andre aktører i udsatte boligområder.

GAME Playmakerprogram
I 2019 var gadeidrætsorganisationen GAME tilstede i 29 boligområder i Danmark, hvor lokale unge, frivillige Playmakere stod for at drive 62 træninger i streetbasket, dans, gadefodbold og street fit hver uge for lokale børn og unge. Sideløbende med træningerne deltager GAME’s frivillige Playmakere i uddannelsescamps, hvor der er fokus på konflikthåndtering, empowerment og planlægning af træningssessions.

Hvem støtter
Novo Nordisk Fonden: 9.963.292 til GAME, Steno Diabetes Center Copenhagen og Syddansk Universitet i 2021-2023
Øvrige fonde, der også støtter GAME Community: Ole Kirks Fond, Det Obelske Familiefond og Kulturministeriet.