Placeholder

1/12-2020DK: VIDENS- OG INSPIRATIONSKATALOG: ATTRAKTIVE IDRÆTSFACILITETER FOR PIGER

// It is high on GAME’s agenda to contribute to the development and organization of sports communities, so that many more girls and women want to join. Now GAME, in collaboration with The Danish Foundation for Culture and Sports Facilities, publishes a knowledge and inspiration catalog that shares insights and learnings. //

Det står højt på GAME’s dagsorden at bidrage til at udvikle og indrette idrætsfællesskaber, så mange flere piger og kvinder har lyst til at være med. Nu udgiver GAME, i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, et videns- og inspirationskatalog, der deler indsigter og læringer.

Den fælles vision og indgangsvinklen til kataloget har været at få en større forståelse for, hvordan vi udvikler og designer fysiske rammer, der er attraktive for piger. Hvordan sikrer vi, at der er lige adgang, og at idrætsfaciliteterne imødekommer pigers behov og ønsker?

De eksisterende idrætsfaciliteter i Danmark fanger nemlig i højere grad drenges interesse end pigers. Desuden er pigers idrætsdeltagelse generelt væsentlig lavere end drenges. Efter et omfattende kortlægningsarbejde af pigers fritidsliv, brugen af eksisterende idrætsfaciliteter, samt deres barrierer, motivationsfaktorer og behov, har GAME samlet viden, der kan tjene som inspiration til, hvordan vi øger pigernes deltagelsesgrad i sport og fysisk aktivitet.

Pigerne skal inddrages og være medskabere, det sociale samvær og fællesskabet skal understøttes, faciliteten skal rumme flere funktioner og komplekse rum, og så er det afgørende at have for øje, at faciliteter, aktiviteter og organisering ikke kan adskilles. Piger efterspørger facilitering af et fysisk aktivt liv i lige så høj grad som de efterspørger selve faciliteten. Det er nogen af de vigtige pointer, der præsenteres i kataloget som du finder her: videns- og inspirationskatalog.

For mere om pigedeltagelse, se GAME’s Female Empowerment.