Placeholder

27/4-2021Et gadeidrætsmiljø i forandring – GADEIDRÆTTEN ANNO 2021 # 5

Part 5 in a series of articles on the evaluation of the Danish Platform for Street Sports (DK). On how street sports communities are in transition. 

Når uformelle aktører støttes, fører det til både udvikling og udvidelse af gadeidrætsmiljøet. Sådan skriver Maja Pilgaard i en evaluering af Den Nationale Platform For Gadeidræt, der støtter gadens mange initiativer.  


Denne artikel er den femte af otte artikler i serien ’Gadeidrætten Anno 2021’. Serien er baseret på evalueringen af Den Nationale Platform for Gadeidræt i perioden 2018-2020, som er udarbejdet af Active Research. Evalueringen baserer sig på tre datakilder: 1) systematisk analyse af selv-evalueringer, 2) spørgeskemaundersøgelse om samarbejdstendenser og 3) data om forankringsindsatsen i Den Nationale Platform for Gadeidræt.


Flere og flere søger 
”Feltet af gadeidrætsaktører er bredt, og der er mange forskellige aktører, der ønsker at udvikle gadeidrætsaktiviteter landet over.” Sådan skriver Maja Pilgaard i evalueringen af Den Nationale Platform For Gadeidræt. Over de seneste tre år er der sket en stigning i forskellige gadeidrætsaktører, som har søgt midler hos Den Nationale Platform For Gadeidræt. Hvor der i 2018 var 145 forskellige, er der i 2020 knap 300 forskellige. Denne fordobling vidner om et gadeidrætsmiljø i rivende vækst.

En modningsproces 
Gennem de sidste 6 år har Den Nationale Platform For Gadeidræt investeret i gadeidrætsmiljøet gennem økonomisk støtte og faglig sparing til gadens ildsjæle. Mange af ansøgningerne var i starten fra mere uformelle fællesskaber, men i årenes løb er der sket en ændring, skriver Maja Pilgaard. Nu fylder de formelle aktører mest i puljeansøgningerne, hvilket tegner et billede af, at aktørerne gennemgår en modningsproces. Ved at støtte uformelt organiserede initiativer, kan de udvikle sig og med tiden blive mere formelt organiseret.

Alle kan bidrage 
Udviklingen fra uformel til formel organisering er en proces, der tager tid og kræver en fælles indsats. Heldigvis er gadeidrætsaktørerne vilde med at samarbejde, og beskriver selv hvordan de har oplevet en stigende tendens til samarbejde de seneste år, forklarer Maja Pilgaard. Samarbejdet involverer både formelle og uformelle aktører, der ønsker at nå et fælles mål. Gadeidrætten fungerer derfor som et ’fælles tredje’, og arbejdet med det gør, at aktørers forskellige kompetencer kommer i spil, så alle føler, de har en vigtig rolle at spille i projekterne.

Positiv udvikling for lokalsamfund 
Samarbejde og fokus på at alle er en vigtig del af projekterne, spille en rolle i det Maja Pilgaard beskriver som ”… en særlig ’gadeidrætslig’ metode til at arbejde inkluderende og samskabende…”. Herigennem formår gadens aktører at skabe grobund for demokratiske værdier og arbejde inkluderende med lokalmiljøers positive udvikling. På den måde vokser og udvikler gadeidrætten sig både i sin udbredelse og sin form.

Moderne organiseringshybrider 
På trods af, at gadeidrætten på papiret ser ud til at blive mere formaliseret, er virkeligheden af og til en anden. Mange af fællesskaber kan nemlig karakteriseres som det Maja Pilgaards kalder ’moderne organiseringshybrider’. Her ser man eksempelvis, hvordan aktører, der beskriver sig som en forening, ikke nødvendigvis opfatter sig som sådan. Det er nemlig ikke altid, de har en formel struktur med eksempelvis faste træningstider og tilmeldinger, men kan derimod være mere løst struktureret omkring samarbejder med andre aktører og et fælles formål eller interesse. Ved at støtte de uformelle aktører kan gadeidrætten derfor både udvikle og udvide sig og organiseringstyperne tage nye og uventede former.

Om Den Nationale Platform for Gadeidræt
Den Nationale Platform for Gadeidræt er et projekt under GAME, der med støtte fra Nordea-fonden, siden 2015 har udviklet og udbredt gadeidrætten i Danmark gennem micro-granting, vidensdeling og rådgivning. Siden 2015 har Den Nationale Platform for Gadeidræt givet økonomisk støtte til 858 projekter for samlet 20,5 mio. kr. samt rådgivet 180 kommuner, gadeidrætsaktører og foreninger.

Nyhed: Evaluering viser gadeidrættens potentiale og succes
Læs 1. artikel i serien: Gadeidrætten er svær at sætte i bås
Læs 2. artikel i serien: Gadeidrættens særlige evne til at få sårbare målgrupper med
Læs 3. artikel i serien: Gadeidrætten vil gøre-det-selv
Læs 4. artikel i serien: Gadeidrætten har vokseværk
Læs 6. artikel i serien: Gadeidræt er en øvebane i demokratiske værdier
Læs 7. artikel i serien: Flere piger med i gadeidræt
Læs 8. artikel i serien: Samarbejde viser seriøsitet og potentiale i gadeidrætten
Download: Evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræt
Se eller gense webinar og paneldebat om ’Gadeidrættens fremtid