Placeholder

16/3-2021Evaluering viser gadeidrættens potentiale og succes

New evaluation shows the the potentials and succes of Street Sports.


I seks år har idrætsiværksættere fået støtte til at bygge skateramper i deres lokalområde, søgt penge til instruktøruddannelser og fået hjælp til at snakke med kommunen om at blive inkluderet i lokalplanen. Den Nationale Platform for Gadeidræt har skabt en myriade af nye idrætsfælleskaber og organiseringsformer i hele Danmark. Nu viser en evaluering bl.a., at gadeidræt når en gruppe af danskere, der ikke finder vej ind i den traditionelle foreningsidræt.

Nye idrætsvaner
Danskernes idrætsvaner har ændret sig siden 1995, og flere indgår nu i idrætsfællesskaber, der ikke er foreningsbaserede. Ifølge Idrættens Analyseinstituts seneste analyse af ’Danskernes Motions- og Sportsvaner’ fra 2016 dyrkede 39% af danskerne idræt i foreningsregi, mens 61% dyrkede idræt inden for selvorganiserede rammer.

Gadeidrætsorganisationen GAME har med projektet ’Den Nationale Platform for Gadeidræt’ understøttet og udbredt gadeidrætten i Danmark. Gennem projektet har man udfordret vanetænkningen i, hvordan idræt kan organiseres og sat penge fri gennem puljer og massiv opbakning til gadeidrættens ’iværksættere’ og initiativer.

Gadeidræt en demokratisk øvebane

Det seks år gamle initiativ bærer frugt, viser en ny evaluering fra Active Research, som konkluderer, at hvis man støtter idrætsiværksættere og lokale ildsjæle, er det med til at skabe et fundament for nye idrætsfællesskaber, der fungerer som en inkluderende øvebane for medborgerskab og udvikling af demokratiske værdier. I alt har projektet støttet 820 ansøgere, der har sat aktiviteter i gang over hele Danmark.

”Tør man investere økonomi og faglig sparring i uformelle initiativer og aktivitetsmiljøer, der vokser nedefra, vil det i mange tilfælde føre til en mere formel organiseringsstruktur, der manifesterer sig med tiden og vokser ud fra de mest essentielle folkeoplysende værdier som medejerskab, indflydelse og engagement”, siger Maja Pilgaard, der står bag evalueringen af projektet.

Gadeidrætten får særligt sårbare målgrupper til at bevæge sig
Evalueringen peger yderligere på, at gadeidrættens aktører brænder for at aktivere sårbare målgrupper i Danmark. Det viser sig ved, at tæt på halvdelen af gadeidrætsaktørerne målretter deres aktiviteter til sårbare målgrupper.

“Gadeidrætten rummer nogle kvaliteter såsom tilgængelighed, lav barriere for deltagelse og en uformel tilgang til, hvordan man deltager. Det gør det bl.a. muligt at ‘bringe gadeidrætten ud’ til udsatte og idrætsuvante målgrupper, og den særlige gadeidrætstilgang gør det muligt at engagere sig i fællesskaber på forskellige måder,” siger Rasmus Hansen, projektleder for GAME’s Nationale Platform for Gadeidræt.

Behov for en stabil finansiering til gadeidrættens fællesskaber
Forfatteren bag evalueringen peger på, at gadeidrætsaktørerne ser ud til i noget højere grad end andre foreninger at se det som en vigtig rolle at bidrage til lokalsamfundets udvikling og at samarbejde er i højsædet hos dem.

For GAME er det afgørende, at man fremadrettet både politisk og økonomisk anerkender gadeidrætsaktørernes særlige metode og potentiale som supplement eller forstadie til foreningsorganiseringen. Problemet er, at de økonomiske støttestrukturer ikke eksisterer i idrætsdanmark i dag.

”Vi er så glade for, at evalueringen sætter en tyk streg under, at det vi gør for få midler, når bredt ud. Så derfor håber vi, at gadeidrættens positive kvaliteter og potentiale tages med i overvejelserne, når udlodningsloven skal evalueres og genforhandles i løbet af 2021. Der er behov for, at vi får endnu flere med, særligt dem der ikke finder vej ind i de eksisterende idrætsfællesskaber,” siger Rasmus Hansen, projektleder i GAME.

Fakta
Den Nationale Platform For Gadeidræt er et projekt under GAME, der siden 2015 har udviklet og udbredt gadeidrætten i Danmark gennem micro-granting, videndeling og rådgivning

Med finansiering fra Nordea-fonden har GAME’s Nationale Platform for Gadeidræt de seneste seks år uddelt 20,6 mio. kr. til 820 gadeidrætsprojekter i hele Danmark. Derudover har 180 initiativer og kommuner modtaget rådgivning i organisering, aktivering og faciliteter.

Evaluering af den Nationale Platform for Gadeidræt bygger på data fra 311 selv-evalueringer udarbejdet af gadeidrætsaktører der har modtaget økonomisk støtte fra projektet, en spørgeskemaundersøgelse på 110 besvarelser udarbejdet af Active Research, samt fire casehistorier udarbejdet af GAME.

Nyhed: Evaluering viser gadeidrættens potentiale og succes
Læs 1. artikel i serien: Gadeidrætten er svær at sætte i bås
Læs 2. artikel i serien: Gadeidrættens særlige evne til at få sårbare målgrupper med
Læs 3. artikel i serien: Gadeidrætten vil gøre-det-selv
Læs 4. artikel i serien: Gadeidrætten har vokseværk
Læs 5. artikel i serien: Et gadeidrætsmiljø i forandring
Læs 6. artikel i serien: Gadeidræt er en øvebane i demokratiske værdier
Læs 7. artikel i serien: Flere piger med i gadeidræt
Læs 8. artikel i serien: Samarbejde viser seriøsitet og potentiale i gadeidrætten
Download: Evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræt
Se eller gense webinar og paneldebat om ’Gadeidrættens fremtid