Placeholder

16/5-2024GAME, Esbjerg- og Aalborg Kommune går sammen om at inkludere flere børn og unge med psykosociale udfordringer i varige idrætsfællesskaber

GAME’s sociale projekt ’Med på Asfalten’ har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden, så flere børn og unge med psykosociale udfordringer kan gå fra den særligt tilrettede aktivitet over til et varigt idrætsfællesskab. 

Hundredvis af børn og unge med psykosociale udfordringer har allerede haft en positiv oplevelse med idræt gennem et skræddersyet parkourforløb hos GAME i projekt ‘Med på Asfalten’. Med støtte fra Novo Nordisk Fonden tager GAME nu kampen op med at løse den mere komplicerede udfordring – nemlig at understøtte målgruppens overgang til, og fastholdelse i, varige idrætsfællesskaber. Det sker i samarbejde med Esbjerg og Aalborg Kommune. 

Projektet løber fra 2024-2026, og hos Novo Nordisk Fonden glæder de sig over samarbejdet:

“Kombinationen af at koble GAME’s gode resultater med målgruppen sammen med en indsats, der skal sikre, at flere børn og unge med psykosociale udfordringer overgår til et varigt idrætsfællesskab, det er en fantastisk mission, som er enormt værdifuld – ikke bare for de unge selv, men for hele samfundet,” siger Maja Lund, Senior Project Manager, Novo Nordisk Fonden. 

Mere fokus på brobygning og forankring
Metoden ‘Med på Asfalten’ inkluderer et særligt tilrettelagt parkourforløb, der strækker sig over 32 uger, hvor børn og unge med psykosociale udfordringer deltager i ugentlige træninger sammen med fagpersoner fra deres specialskoler.  

Metoden er udviklet og kvalificeret over en årrække, og har vist gode resultater ift. fysisk aktivitet, at få nye venner, samt et fald i børnenes skolefravær, (VIVE, 2021). Med den nye støtte fra Novo Nordisk Fonden kommer der nu særskilt fokus på brobygningen til de varige idrætsfællesskaber.

“Der er et behov for at sikre, at målgruppens positive udvikling fastholdes og yderligere forankres efter parkourforløbet er afsluttet. Det kræver, at vi kan understøtte deltagernes vej fra den særligt tilrettelagte idrætsaktivitet i GAME ind i varige idrætstilbud i kommunen. Denne indsats kræver, at der arbejdes på tværs af sektorer, og at flere aktører kommer i spil,” siger Nikoline Olsen, Senior Manager, Nordics & Volunteer Training i GAME 

Børneforskerhold og anbefalinger
Som en del af projektet, nedsættes et børneforskerhold bestående af professor Hanne Warming og Postdoc Sarah Alminde. 

Det er ambitionen at sikre inddragelse både i metodeudvikling og i en grundig evaluering af projektet, så metoder og resultater granskes. Det skal ske ved at inddrage alle – både eksperter og børnene i alle dele af udvikling og design af projektet, så også børnenes erfaringer og drømme kommer i spil.  

Evalueringsarbejdet vil udmønte sig i en række anbefalinger til inklusion af børn og unge med psykosociale udfordringer i flere typer af idrætsfællesskaber, som kan anvendes af en bred gruppe af idrætsaktører.