Placeholder

11/5-2021Flere piger med i gadeidræt – Gadeidrætten Anno 2021 # 7

Part 7 in a series of articles on the evaluation of the Danish Platform for Street Sports (DK). On girls’ participation in street sports.

Trygge rammer og gode relationer får piger med i gadeidræt 
Ved at sætte fokus på andre aspekter end konkurrence, er gadeidrætten med til at få flere piger aktive. Det viser en evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræt, lavet af Active Research.


Denne artikel er den syvende af otte artikler i serien ’Gadeidrætten Anno 2021’. Serien er baseret på evalueringen af Den Nationale Platform for Gadeidræt i perioden 2018-2020, som er udarbejdet af Active Research. Evalueringen baserer sig på tre datakilder: 1) systematisk analyse af selv-evalueringer, 2) spørgeskemaundersøgelse om samarbejdstendenser og 3) data om forankringsindsatsen i Den Nationale Platform for Gadeidræt.


KØNSULIGHED I GADEIDRÆT
Selv om gadeidræt er for alle, er der en ulige kønsfordeling i mange aktiviteter. I evalueringen af Den Nationale Platform For Gadeidræt fremgår det, at 286 projekter (92 %) ud af 311, henvender sig til begge køn, mens 18 projekter (6 %) udelukkende henvender sig til piger/kvinder.

I projekterne, der henvender sig til begge køn, er der desværre langt flere drenge/mænd, der deltager, end piger/kvinder, skriver Maja Pilgaard fra Active Research. Derfor er pigedeltagelse også et særligt fokus for mange af arrangørerne, der ønsker at skabe større kønsdiversitet i deres aktiviteter.

TRYGGE AKTIVITETER
Ifølge rapporten ’Attraktive idrætsfaciliteter for piger’, beskriver LOA og GAME, hvordan særligt der relationelle aspekt har betydning for pigedeltagelse: ”Det relationelle er kernen i, hvordan mange piger oplever sport. Og det gælder både relationen til de andre deltagere i aktiviteten og/eller brugere af faciliteten, men det gælder i høj grad også relationen til træneren”. Mange piger/kvinder foretrækker nemlig at være aktive med andre piger i stedet for drenge, da det er med til at skabe tryghed. Samtidigt højnes deltagelsen, når instruktøren er af samme køn, så pigerne kan identificere sig med vedkommende og føle sig inkluderet i aktiviteten.

DET ER IKKE EN KONKURRENCE
Samme element af tryghed beskrives af Maja Pilgaard, som en central tanke hos aktørerne, når de planlægger aktiviteter målrettet piger/kvinder. Projekterne har: ”… til formål at præsentere og introducere til gadeidrætsmiljøet blandt andet gennem træningsforløb og workshops…”. Ved at fjerne det konkurrenceelement, der ofte præger aktiviteter målrettet drenge/mænd, og i stedet sætte fokus på det mere uformelle og introducerende element ved træningsforløb, er aktiviteterne mere appellerende for piger/kvinder.

ALLE BIDRAGER TIL FÆLLESSKABET
For Marianne Bodholdt, der er forperson i freestyle-foreningen Cypher Movement, er det manglende fokus på konkurrence et vigtigt element i den måde, hun ønsker danserne skal omgås hinanden på. I Cypher Movement arbejdes der med, at alle bidrager til fællesskabet og har det sjovt i stedet for at dyrke sport med en konkurrencementalitet. Samtidigt er mange af instruktørerne kvinder, og måske netop derfor oplever Marianne en høj pige/kvindedeltagelse i foreningen.

FLERE PIGER I GADEIDRÆT  
Til trods for, at kun i 15 % af de støttede projekter fra evalueringen havde udelukkende eller overvejende pige/kvindedeltagelse, var der et stort fokus blandt aktørerne på at få pigerne med. Og som Maja Pilgaard skriver: ”Noget tyder dog på, at de projekter, som specifikt målretter sig piger/kvinder, og som bærer præg af at introducere og præsentere pigerne/kvinderne for gadeidrætten, møder opbakning og tilslutning.” Gadeidrætten har derfor et stort arbejde foran sig, hvis pigedeltagelsen skal øges, men alt tyder på, at den er godt på vej.

Om Den Nationale Platform for Gadeidræt
Den Nationale Platform for Gadeidræt er et projekt under GAME, der med støtte fra Nordea-fonden, siden 2015 har udviklet og udbredt gadeidrætten i Danmark gennem micro-granting, vidensdeling og rådgivning. Siden 2015 har Den Nationale Platform for Gadeidræt givet økonomisk støtte til 858 projekter for samlet 20,5 mio. kr. samt rådgivet 180 kommuner, gadeidrætsaktører og foreninger.

Nyhed: Evaluering viser gadeidrættens potentiale og succes
Læs 1. artikel i serien: Gadeidrætten er svær at sætte i bås
Læs 2. artikel i serien: Gadeidrættens særlige evne til at få sårbare målgrupper med
Læs 3. artikel i serien: Gadeidrætten vil gøre-det-selv
Læs 4. artikel i serien: Gadeidrætten har vokseværk
Læs 5. artikel i serien: Et gadeidrætsmiljø i forandring
Læs 6. artikel i serien: Gadeidræt er en øvebane i demokratiske værdier
Læs 8. artikel i serien: Samarbejde viser seriøsitet og potentiale i gadeidrætten
Download: Evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræt
Se eller gense webinar og paneldebat om ’Gadeidrættens fremtid