Placeholder

20/4-2021Gadeidrætten har vokseværk – Gadeidrætten anno 2021 # 4

Part 4 in a series of articles on the evaluation of the Danish Platform for Street Sports (DK). On how street sports are growing communities. 

En evaluering af Den Nationale Platform For Gadeidræt, påpeger hvordan gadeidrætten har været voksende de seneste år og hvordan den med sin udbredelse også udvikler sine organiseringsformer og kompetencer.


Denne artikel er den fjerde af otte artikler i serien ’Gadeidrætten Anno 2021’. Serien er baseret på evalueringen af Den Nationale Platform for Gadeidræt i perioden 2018-2020, som er udarbejdet af Active Research. Evalueringen baserer sig på tre datakilder: 1) systematisk analyse af selv-evalueringer, 2) spørgeskemaundersøgelse om samarbejdstendenser og 3) data om forankringsindsatsen i Den Nationale Platform for Gadeidræt.


ET MILJØ I VÆKST
Gadeidrætten har vokseværk, og der er fart på. I løbet af de sidste tre år er antallet af forskellige gadeidrætsaktører, der kan identificeres til at deltage i evalueringen af Den Nationale Platform For Gadeidræt, blevet fordoblet. Fra at kunne identificere 145 aktører i 2018, kan der identificeres hele 300 forskellige aktører til deltagelse i 2020. Denne udvikling vidner om et miljø med et enormt potentiale for udbredelse, hvis det understøttes.

FRA UFORMELT TIL FORMELT
Og det er ikke bare aktører, der kommer flere af. Også blandt fællesskaberne ses en ændring. ”Der er næsten ingen uformelle fællesskaber sammenlignet med tal fra 2017”, skriver Maja Pilgaard fra Active Research. Derimod er der et stort antal formelle aktører, hvilket tyder på, en ændring inden for gadeidrætten, hvor der sker en udvikling fra at være uformelt til formelt organiseret.

PROFESSIONALISERING AF AKTØRER
Udviklingen inden for gadeidrætten kommer også til udtryk gennem et event som Gadeidrættens dag. I rapporten fremgår det, hvordan eventen er gået fra at være blevet brugt til at vise gadeidrætten frem, til at være et event der bærer præg af en høj grad af samarbejder. Enkelte steder bliver eventen brugt som anledning til at involvere lokalmiljøet og endda holde byfest. Udviklingen viser, hvordan aktørerne ”… bliver mere ’professionelle’ i deres arbejde med at afholde events”, forklarer Maja Pilgaard.

FACILITETERS BETYDNING FOR IDRÆTSLIVET
Også de fysiske rammer er i udvikling, forklarer Maja Pilgaard. Siden 2017 er der sket en stigning i antallet af haller og faciliteter på landsplan. De aktører, der søger midler til faciliteter, søger ofte til nye faciliteter, eller til udvidelse og renovering af eksisterende. Det, mener Maja Pilgaard, viser, hvordan gadeidrætsfaciliteterne er i konstant udvikling og har en betydelig rolle at spille i danskernes idrætsliv. Derudover ses en del gengangere i ansøgningerne om støttekroner, hvilket viser at midlerne både gavner aktørerne, og er en løftestang for udviklingen af deres projekter.

COPENHAGEN PANNAHOUSE
Under Bispeengbuen finder man foreningen Copenhagen Pannahouse. Foreningen har gennem de seneste år – med støtte fra Den Nationale Platform For Gadeidræt – kunnet afholde store events som bl.a. VM i panna. Men man skal ikke mange år tilbage, før foreningen blot var et enmandsforetagende uden et overvældende antal deltagere. De mange gode kræfter og frivillighænder kombineret med den gentagende støtte fra Den Nationale Platform For Gadeidræt har giver foreningen vokseværk, og gjort det muligt at Copenhagen Pannahouse nu faciliterer events på den helt store klinge.

Om Den Nationale Platform for Gadeidræt
Den Nationale Platform for Gadeidræt er et projekt under GAME, der med støtte fra Nordea-fonden, siden 2015 har udviklet og udbredt gadeidrætten i Danmark gennem micro-granting, vidensdeling og rådgivning. Siden 2015 har Den Nationale Platform for Gadeidræt givet økonomisk støtte til 858 projekter for samlet 20,5 mio. kr. samt rådgivet 180 kommuner, gadeidrætsaktører og foreninger.

Nyhed: Evaluering viser gadeidrættens potentiale og succes
Læs 1. artikel i serien: Gadeidrætten er svær at sætte i bås
Læs 2. artikel i serien: Gadeidrættens særlige evne til at få sårbare målgrupper med
Læs 3. artikel i serien: Gadeidrætten vil gøre-det-selv
Læs 5. artikel i serien: Et gadeidrætsmiljø i forandring
Læs 6. artikel i serien: Gadeidræt er en øvebane i demokratiske værdier
Læs 7. artikel i serien: Flere piger med i gadeidræt
Læs 8. artikel i serien: Samarbejde viser seriøsitet og potentiale i gadeidrætten
Download: Evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræt
Se eller gense webinar og paneldebat om ’Gadeidrættens fremtid