Placeholder

13/4-2021Gadeidrætten vil gøre-det-selv – Gadeidrætten Anno 2021 # 3

Part 3 in a series of articles on the evaluation of the Danish Platform for Street Sports (DK). On the specific street sports DIY-method.

Når der skal bygges eller renoveres faciliteter, gør gadeidrættens aktører det gerne selv. Ved at inddrage brugere og lokalsamfund i processen opstår en særlig ’gadeidrætslig’ metode for at arbejde inkluderende, beskriver en evaluering af Den Nationale Platform For Gadeidræt.


Denne artikel er den tredje af otte artikler i serien ’Gadeidrætten Anno 2021’. Serien er baseret på evalueringen af Den Nationale Platform for Gadeidræt i perioden 2018-2020, som er udarbejdet af Active Research. Evalueringen baserer sig på tre datakilder: 1) systematisk analyse af selv-evalueringer, 2) spørgeskemaundersøgelse om samarbejdstendenser og 3) data om forankringsindsatsen i Den Nationale Platform for Gadeidræt.


DO IT YOURSELF
Hvorfor købe færdige ramper når man kan bygge-det-selv? Sådan viser en evaluering af Den Nationale Platform For Gadeidræt, at rigtig mange gadeidrætsudøvere tænker. DIY-projekter (do it yourself), eller byg-og-hyg som nogle også kalder det, indtager nemlig aktørernes førsteplads som den mest populære metode, når det handler om faciliteter.

FØRST BYGGER VI, SÅ RENOVERER VI
Når projekterne løber af stablen, tager de ofte form af forskellige former for DIY-byggeworkshops med fokus på enten skabelsen af nye faciliteter, udvidelse af eksisterende eller renovering af gamle. Gennem årene er antallet af ansøgere, der ønsker at renovere deres faciliteter, steget markant, forklarer Maja Pilgaard, hvilket tyder på en vedholdenhed blandt aktørerne, der startede med at bygge nyt og nu går over til at renovere faciliteterne. Samtidigt tegner det også et billede af gadeidrætsfaciliteterne som en mere fast bestanddel af danskernes idrætsliv.

FACILITETER FOR UFORMELLE OG FORENINGER
Ud af de 311 projekter, der søgte om støtte fra Den Nationale Platform For Gadeidræt, fik 53 midler til nye faciliteter. Det voksende antal faciliteter gør det både muligt for de gadeidrætsinteresserede at kunne deltage i aktiviteter uden for den formelle foreningsstruktur, og samtidigt spiller faciliteterne en rolle i stiftelsen af foreninger, da de med faciliteterne får et fast sted at mødes of afholde træninger.

MEDEJERSKAB OG BYGGETEKNIK
DIY-metoden bliver i mange af projekterne brugt som andet og mere end blot at bygge. Rigtig mange af projekterne bruger nemlig metoden som måde at inddrage brugerne af faciliteten i skabelsesprocessen. Når der afholdes byggeworkshops, er det derfor ofte med ønske om at lære brugerne om byggeteknik og vedligehold, for på den måde at opnå en følelse af medejerskab hos dem der skal gøre brug af faciliteterne.

EN ’GADEIDRÆTSLIG’ METODE
Når frivillige eller foreningsmedlemmer tager del i opbygningen, formår aktørerne derfor både at skabe byggeteknisk viden hos deltagerne men samtidigt at opbygge et fællesskab blandt dem. Og ofte er fællesskabet et lige så væsentligt element af processen som byggeriet i sig selv. Derfor inddrages både formelle og uformelle aktører fra lokalområderne tit i DIY-projekterne, så der lokalt bliver skabt et fællesskab og en følelse af medbestemmelse og ejerskab, hvad Maja Pilgaard forklarer som: ”… en særlig ’gadeidrætslig’ metode til at arbejde inkluderende og samskabende”.

Om Den Nationale Platform for Gadeidræt
Den Nationale Platform for Gadeidræt er et projekt under GAME, der med støtte fra Nordea-fonden, siden 2015 har udviklet og udbredt gadeidrætten i Danmark gennem micro-granting, vidensdeling og rådgivning. Siden 2015 har Den Nationale Platform for Gadeidræt givet økonomisk støtte til 858 projekter for samlet 20,5 mio. kr. samt rådgivet 180 kommuner, gadeidrætsaktører og foreninger.

Nyhed: Evaluering viser gadeidrættens potentiale og succes
Læs 1. artikel i serien: Gadeidrætten er svær at sætte i bås
Læs 2. artikel i serien: Gadeidrættens særlige evne til at få sårbare målgrupper med
Læs 4. artikel i serien: Gadeidrætten har vokseværk
Læs 5. artikel i serien: Et gadeidrætsmiljø i forandring
Læs 6. artikel i serien: Gadeidræt er en øvebane i demokratiske værdier
Læs 7. artikel i serien: Flere piger med i gadeidræt
Læs 8. artikel i serien: Samarbejde viser seriøsitet og potentiale i gadeidrætten
Download: Evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræt
Se eller gense webinar og paneldebat om ’Gadeidrættens fremtid