Placeholder

6/4-2021Gadeidrættens særlige evne til at få sårbare målgrupper med – Gadeidrætten Anno 2021 # 2

Part 2 in a series of articles on the evaluation of the Danish Platform for Street Sports (DK). On how street sports has tools to reach children and youth in vulnerability. 

Det er ikke altid lige let at nå ud til sårbare målgrupper, når det gælder idrætsdeltagelse, men netop her har gadeidrætten en særlig evne, skriver Maja Pilgaard i evalueringen af Den nationale Platform For Gadeidræt.


Denne artikel er den anden af otte artikler I serien ’Gadeidrætten Anno 2021’. Serien er baseret på evalueringen af Den Nationale Platform for Gadeidræt I perioden 2018-2020, som er udarbejdet af Active Research. Evalueringen baserer sig på tre datakilder: 1) Systematisk analyse af selv-evalueringer, 2) Spørgeskemaundersøgelse om samarbejdstendenser og 3) data om forankringsindsatsen I GADEIDRÆT


UDSATTE MÅLGRUPPER
En gennemgående tendens i gadeidrætten er at målrette aktiviteterne en sårbar målgruppe. Dette fremgår af en netop offentliggjort evaluering af Den Nationale Platform For Gadeidræt. Hele 48% af de 311 selvevaluerede projekter bekræftede i 2020 at have målrettet aktiviteterne til en sårbar målgruppe – lige fra børn og unge i udsatte boligområder til kvinder i asylcentre og kørestolsskatere. Trods disse målgrupper er bredt dækkende og forskellige, viser det en gennemgående lyst inden for gadeidræt til at arbejde med netop disse målgrupper. ”Gadeidrætsaktørerne ser ud til at brænde for de sårbare målgrupper i en helt anden grad end eksempelvis den almene foreningsidræt i Danmark”, forklarer Maja Pilgaard.

Den Nationale Platform for Gadeidræt er et projekt under GAME der siden 2015 har udviklet og udbredt gadeidrætten i Danmark gennem micro-granting, vidensdeling og rådgivning. Siden 2015 har Den Nationale Platform for Gadeidræt givet økonomisk støtte til 858 projekter for samlet 20,5 mio. Kr. samt rådgivet 180 kommuner, gadeidrætsaktører og foreninger. Projektet er støttet af Nordea-fonden og har siden 2018 samarbejdet med DIF og DGI i Bevæg Dig for Livet-Gadeidræt

KVALITETER I GADEIDRÆT
Ifølge Maja Pilgaard kan gadeidrættens mange kvaliteter af flere grunde ses som en unik metode til at nå udsatte eller sårbare målgrupper. For det første har gadeidrætten en uformel deltagelsesstruktur på tværs af køn, alder og niveau. For det andet er gadeidrætten med til at skabe et uformelt rum, hvor grænserne mellem at være deltager eller ikke-deltager er flydende. For det tredje er gadeidrætten mobil, og ofte kan udstyret tages med ud til målgruppen.
Alle er de kvaliteter, der bidrager til at sænke barren for idrætsdeltagelse og gøre det nemmere at aktivere de sårbare eller udsatte målgrupper. Det handler derfor om aktivitet, men i endnu højere grad handler det om at få alle med i fællesskaber, at skabe gode relationer, mere selvværd, succesoplevelser, udvikling og venskaber hos børn og unge.

LOKALT, UFORMELT OG ÅBENT
I Copenhagen Pannahouse spiller børn og unge panna under Bispeengbuen. Mange af dem kommer fra nabogaden Lundtoftegade, hvor ungdomsskolen er ved at lukke. I stedet for at hænge på gaden finder de unge et fristed i Copenhagen Pannahose, fortæller foreningens stifter Kristoffer Liicht, der faciliterer åbne træninger for børnene. Her kan alle være med, i det omfang de har lyst til.

GADEIDRÆTTEN BYGGER BRO
Et sted som Copenhagen Pannahouse er med sine åbne træninger og events med til at skabe den uformelle deltagelseskultur, der er så karakteristisk for gadeidrætten. Andre aktører, der på samme måde søger midler, bruger dem ofte til at kunne tilbyde gratis træninger eller events, så alle kan deltage uanset økonomisk situation. Ser man på de udsatte boligområder bliver disse træninger eller events ofte til i samarbejde med lokale foreninger for at få skabt kenskab til foreningslivet, hos de målgrupper der ikke er foreningsvante. Dermed kan gadeidrætten bruges som brobygger mellem boligområde, foreningsliv og civilsamfund, hvilket særlig ses til Gadeidrættens Dag lyder det fra Maja Pilgaard.

Om Den Nationale Platform for Gadeidræt
Den Nationale Platform for Gadeidræt er et projekt under GAME, der med støtte fra Nordea-fonden, siden 2015 har udviklet og udbredt gadeidrætten i Danmark gennem micro-granting, vidensdeling og rådgivning. Siden 2015 har Den Nationale Platform for Gadeidræt givet økonomisk støtte til 858 projekter for samlet 20,5 mio. kr. samt rådgivet 180 kommuner, gadeidrætsaktører og foreninger.

Nyhed: Evaluering viser gadeidrættens potentiale og succes
Læs 1. artikel i serien: Gadeidrætten er svær at sætte i bås
Læs 2. artikel i serien: Gadeidrættens særlige evne til at få sårbare målgrupper med
Læs 3. artikel i serien: Gadeidrætten vil gøre-det-selv
Læs 4. artikel i serien: Gadeidrætten har vokseværk
Læs 5. artikel i serien: Et gadeidrætsmiljø i forandring
Læs 6. artikel i serien: Gadeidræt er en øvebane i demokratiske værdier
Læs 7. artikel i serien: Flere piger med i gadeidræt
Læs 8. artikel i serien: Samarbejde viser seriøsitet og potentiale i gadeidrætten
Download: Evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræt
Se eller gense webinar og paneldebat om ’Gadeidrættens fremtid