Placeholder

30/7-2021GAME giver børn og unge med psykosociale udfordringer en ”hestesko” ind i idrætsfællesskaber 

Den Internationale Venskabsdag, der fejres den 30. juli, sætter ind på at konfrontere alverdens udfordringer ved at promovere ånden af menneskelig solidaritet – den simpleste af hvilke er venskab. På daglig basis skaber GAME rammerne for at dyrke venskab, fællesskab og gadeidræt på tværs af alder og baggrund. En indsats der har særligt stor betydning blandt børn med psykosociale udfordringer, for hvem idrætsdeltagelse og social tilknytning i højere grad kan virke uoverskueligt. 

Parkour og parøvelser
Siden 2018 har GAME drevet det sociale program ’Fællesskab på Asfalten’, med støtte fra VELUXFONDEN og Sundhedsstyrelsen, der giver børn med psykosociale udfordringer trygge og positive oplevelser med bevægelse gennem ugentlige parkourtræninger.

Parkour egner sig specielt godt til målgruppen, da konkurrenceelementet er trukket ud, aktiviteterne muliggør små, trinvise succesmomenter og der er mulighed for særlige makkerøvelser, der styrker børnenes indbyrdes relationer.

”Det sjoveste er, når man arbejder sammen i makkerpar, hvor man skal gøre ting sammen og hjælpe hinanden. Så kan man give en hestesko, hvis nogen har brug for det” – siger Storm, der deltager i de ugentlige parkourtræninger i GAME Streetmekka i København

Samarbejde og Tju-bang-legen hitter
Samarbejde er det primære omdrejningspunkt i en stor andel af øvelserne, som instruktørerne fra GAME koordinerer og laver med børnene til de ugentlige parkourtræninger, der foregår i GAME’s gadeidrætshuse i Esbjerg, København, Viborg og Aalborg.

Særligt ”Tju-bang-legen” er en sikker vinder hos børnene. Her bruger de parkourbanen til at gemme sig for instruktøren. Når et barn bliver fundet og sendes i ”fængsel”, kan de befries på ny af en anden deltager. Selvom parkour ikke er en holdsport i traditionel forstand, minder børnenes samarbejdende indsats for at befri hinanden til forveksling herom.

Høj latter og behjælpelige tilråb på parkourbanen vidner om et særligt fællesskab. Det bekræfter Villads, da han bliver spurgt, hvad det bedste ved parkourtræning er:

”Det bedste er at være sammen med mine venner. Storm, Sean, Anton. Alle dem til parkour”.

Børn kommer langvejsfra
GAME’s ’Fællesskab på Asfalten’ åbner en sjælden mulighed for, at børn med psykosociale udfordringer får gode oplevelser med idræt, hvor de kan danne relationer til andre, der har lignende udfordringer, men som ikke nødvendigvis er fra folkeskoleklassen.

”Vi kommer et stykke herfra, men kører alligevel herind til parkourtræning. Storm bliver genkendt og spejlet på en anden måde, end i de sociale relationer han har med børnene fra sin folkeskole. Han er blevet rigtig gode venner med alle de andre børn. Jeg synes, at de som hold er rigtig, rigtig søde og hjælpsomme overfor hinanden. Det har virkelig givet noget andet,” forklarer Storms mor

Instruktørerne gør en særlig indsats
Venskaberne blomstrer imidlertid ikke uvilkårligt, men i kraft af de unge instruktørers evne til at skabe trygge rammer for børnene, lyder det fra flere af forældrene, der står på sidelinjen ved dagens træning i GAME Streetmekka København.

Efter knapt et års parkour-forløb er det tydeligt for forældrene, at det ikke kun er i forbindelse med børnenes parkourtricks, at instruktørerne har givet en håndsrækning. Deres indsats kommer tydeligt til udtryk i børnenes indbyrdes relationer og evne til at tage hensyn til hinanden.

”Man må give stor ros til instruktørerne, der altid møder op med god energi. De har meget været imødekommende og dygtige til at sørge for, at børnene udfolder sig i fællesskab – både parkourmæssigt, men også relationsmæssigt.”

”Fællesskab på Asfalten” har kørt i perioden 2018-2021. Grundet den gode modtagelse fortsættes parkouraktiviteterne for målgruppen efter sommerferien i det nye program ’Med på Asfalten’ i GAME’s fire gadeidrætshuse i Esbjerg, København, Viborg og Aalborg. Programmet vil være støttet af Sundhedsstyrelsen, Østifterne, TrygFondens Regionale Råd i Midtjylland og TrygFondens Regionale Råd i Syddanmark.