Placeholder

3/5-2024Invitation til GAME Lokalforening i Københavns Generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i GAME Lokalforening i København fredag 31. maj 2024 kl. 15:30 hos GAME på Enghavevej 82 D.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Årsberetning til godkendelse
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Fremlæggelse af budget til orientering
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg til bestyrelse og mindst en suppleant
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

SU: Hvis du ønsker at deltage, bedes du melde dig til senest 28/5 via denne formular: https://forms.office.com/e/MW1X8WRxDz