Placeholder

20/8-2020PAS PÅ STIGMATISERING I COVID-19 DEBATTEN

[ENG: Beware of stigmatization in the dabate on COVID-19]

I GAME er vi tiltagende bekymrede over den skævvridning i debatten om COVID-19, der lige nu – og på usaglig baggrund – vinder frem og som udsætter en hel befolkningsgruppe i Danmark for stigmatisering. Heldigvis er der også vigtige stemmer i debatten, der nuancerer billedet og korrekt fremfører, at der er mange grupperinger, der af forskellige årsager og events, bliver smittet med COVID-19, og at det ikke er et spørgsmål om hverken kultur, religion eller samfundssind, når COVID-19 rammer.

Særligt påstanden om manglende samfundssind hos minoritetsetniske danskere er i GAME’s erfaring helt ramt forbi. De hundredvis af unge, som vi arbejder med i GAME, har ivrigt brugt sig selv og deres netværk for at bidrage til at forebygge COVID-19. De har sat sig ind i myndighedernes anbefalinger, de har sat sig ind i, hvordan man taler med venner, børn og ældre med sprogbarrierer om corona, de har holdt kontakt over sociale medier med de børn, der har haft det særligt svært og gået ærinder for svage ældre.

Nikoline Olsen er leder af vores Playmakerprogram kan ikke genkende den voldsomme udskamning:

”Den meget ensidige måde danskere med minoritetsetnisk baggrund, herunder særligt den dansk-somaliske del af befolkningen, omtales på i dele af debatten for tiden, kan jeg slet ikke genkende. I GAME arbejder vi sammen med rigtig mange unge mennesker med minoritetsetnisk baggrund, der ugentligt igangsætter gadeidrætsaktiviteter for børn og unge i deres lokalområde. Det er unge mennesker og rollemodeller med et hav af ressourcer, unge der bidrager og tager ansvar for det samfund, de er en del af. Vi er meget bekymrede for den tiltagende stigmatisering vi ser i forbindelse med corona. For ligesom mange andre, så ser vi, i mødet med de unge landet over, hvordan stigmatisering af enkelte befolkningsgrupper skaber en unødig afstand, som er giftig for vores sammenhængskraft. Sammen skal vi skabe samhørighed og positive fællesskaber. Stigmatisering af den dansk-somaliske befolkning skaber det præcis modsatte.”

GAME opfordrer myndigheder, debattører og alle andre til at fokusere på det vigtigste, når vi skal dæmme op for smitte-spredning: Ordentlig og saglig baggrund for både debat og tiltag, der holder øjet på bolden. At vi alle holder opmærksomheden på, at mange forskellige adfærd kan lede til smitte blandt unge, fans, beboere, arbejdspladser, familier og institutioner. Og at vi alle undgår at bruge COVID-19 til at udskamme en befolkningsgruppe.

Vi ved om noget i GAME, at det giver mening at tilbyde værktøjer som tillid, ansvar og inddragelse, hvis vi sammen skal løse så voldsom en udfordring, som corona-krisen er.

Det værste, vi kan gøre, er at udskamme, pege fingre og skævvride fakta.