Placeholder

18/5-2021Samarbejde viser seriøsitet og potentiale i gadeidrætten – GADEIDRÆTTEN ANNO 2021 # 8

Part 8 in a series of articles on the evaluation of the Danish Platform for Street Sports (DK). On how cooperation is essential for the street sports actors.

Gadeidrætsaktørerne er vilde med at samarbejde. Det giver dem større legitimitet og mulighed for at påvirke lokalsamfundet positivt, viser en evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræt, der støtter gadens initiativer og ildsjæle. 


Denne artikel er den ottende og sidste af de otte artikler i serien ’Gadeidrætten Anno 2021’. Serien er baseret på evalueringen af Den Nationale Platform for Gadeidræt i perioden 2018-2020, som er udarbejdet af Active Research. Evalueringen baserer sig på tre datakilder: 1) systematisk analyse af selv-evalueringer, 2) spørgeskemaundersøgelse om samarbejdstendenser og 3) data om forankringsindsatsen i Den Nationale Platform for Gadeidræt.


 ALLE KAN NOGET FORSKELLIGT 
… gadeidrætsaktørerne er ret begejstrede for samarbejde”. Sådan skriver Maja Pilgaard i sin evaluering af Den Nationale Platform For Gadeidræt. Faktisk er de så glade for samarbejde, at hele 88 % af 311 evaluerede projekter har samarbejdet inden for de seneste 5 år. Grunden er simpel: ”… forskellige aktører understøtter og forudsætter hinanden snarere end agerer som konkurrenter i arbejdet med udvikling af gadeidræt,” forklarer Maja Pilgaard.

FORSKELLIGE PROJEKTER, SAMME MOTIVATION
Hvordan de forskellige aktører samarbejder, kan variere, men som oftest ses de uformelle aktører i samarbejder om kortere arrangementer eller events, hvor de mere formelle aktører samarbejder om længerevarende forløb. Fælles for alle er dog, hvordan de største motivationsfaktorer for aktørerne er i at kunne sikre flere steder at dyrke de forskellige former for gadeidræt og at dele deres passion med andre.

SAMARBEJDE SOM SIGNALVÆRDI
Med evnen til at samarbejde følger en form for ’signalværdi’, som afspejler en vis form for seriøsitet og potentiale,” forklarer Maja Pilgaard. Det vil altså sige, at aktørerne oplever i højere grad at blive taget alvorligt af eksempelvis kommuner og fonde, når de danner fælles front. Den legitimitet, det giver projekterne at stå sammen med andre aktører, styrker dermed gadeidrætten generelt.

STREET, SAMARBEJDE OG SELVTILLID
I Faaborg har byens unge fået nyt ungdomshus. My fra Faaborg-Midtfyns kommune var med, da de unge skulle sætte det nye hus i stand, og hun forklarer, hvordan processen havde stor betydning i mange henseender. De unges samarbejde med My, en lokal håndværker og Den Nationale Platform For Gadeidræt gav dem selvtillid og tro på egne evner. Samtidigt var støtten fra Det Nationale Platform For Gadeidræt med til at legitimere de unges ønsker overfor en ellers skeptisk kommune.

EN GADEIDRÆTSMENTALITET
Samarbejdsrelationer mellem både formelle og uformelle aktører er – som i Faaborg – ofte med til at skabe synlighed og kendskab til gadeidræt i aktørernes lokalområder. Maja Pilgaard forklarer, hvordan: ”Gadeidrætsaktørerne ser ud til i noget højere grad end andre foreninger at se det som en vigtig rolle at bidrage til lokalsamfundets udvikling.”  At gadeidrætsaktørerne brænder for at bidrage til lokalsamfundet viser, hvordan værdier som fællesskab og inklusion præger gadeidrætsmentaliteten i hele landet.

Om Den Nationale Platform for Gadeidræt
Den Nationale Platform for Gadeidræt er et projekt under GAME, der med støtte fra Nordea-fonden, siden 2015 har udviklet og udbredt gadeidrætten i Danmark gennem micro-granting, vidensdeling og rådgivning. Siden 2015 har Den Nationale Platform for Gadeidræt givet økonomisk støtte til 858 projekter for samlet 20,5 mio. kr. samt rådgivet 180 kommuner, gadeidrætsaktører og foreninger.

Nyhed: Evaluering viser gadeidrættens potentiale og succes
Læs 1. artikel i serien: Gadeidrætten er svær at sætte i bås
Læs 2. artikel i serien: Gadeidrættens særlige evne til at få sårbare målgrupper med
Læs 3. artikel i serien: Gadeidrætten vil gøre-det-selv
Læs 4. artikel i serien: Gadeidrætten har vokseværk
Læs 5. artikel i serien: Et gadeidrætsmiljø i forandring
Læs 6. artikel i serien: Gadeidræt er en øvebane i demokratiske værdier
Læs 7. artikel i serien: Flere piger med i gadeidræt

Download: Evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræt

Se eller gense webinar og paneldebat om ’Gadeidrættens fremtid